Efekty z Programu POPŻ – PODPROGRAM 2017

 1. TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO W DĘBICY [nazwa OPL] z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 100 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podkarpackiego.
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 5,121 ton żywności;
 • 0 paczek żywnościowych;
 • 6532 posiłków;
 1. W ramach Podprogramu 2017 dla 100 osób korzystających z pomocy żywnościowej prowadzono codziennie warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
 • Ekonomiczne – codzienne spotkania dla  5 do 8 uczestników /rotacyjnie/
 • Żywieniowe – codzienne spotkania dla 5 do 8 uczestników /rotacyjnie/
 • Kulinarne – codzienne spotkania dla 5 do 8 uczestników  /rotacyjnie/
 • Niemarnowanie żywności – codzienne spotkania dla 5 do 8 uczestników /rotacyjnie/

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej

Potrzebującym

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Do końca maja 2017 roku w Organizacji: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Dębickie, osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci gorących posiłków, które zostaną przygotowane z produktów następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.  

Oprócz wsparcia żywnościowego, Organizacja: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Dębickie, realizować będzie cykliczne działania na rzecz włączenia społecznego.

O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Organizacja może przyjąć oświadczenia od osób kwalifikujących się do pomocy żywnościowej, każdorazowo jednak kwalifikowalność osób weryfikowana będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Organizacja: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Dębickie, objęła wsparciem żywnościowym ponad 200 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania aktywizacyjne i na rzecz włączenia społecznego.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Dni młodzieży – Albert Hospicjum

kaplica 1a mal2  male3 male4 male5 male6

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Witamy

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta jest katolicką, niezależną organizacją dobroczynną niosącą pomoc bezdomnym mężczyznom, kobietom, samotnym matkom, ofiarom przemocy, dzieciom z rodzin ubogich, więźniom oraz osobom starszym i chorym w duchu Św. Brata Alberta.

Całość zebranych środków zostanie przeznaczone na utworzenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Pielęgnacyjnego dla potrzebujących mieszkańców powiatu dębickiego, który powstaje w Dębicy w budynku przy ul. Sandomierskiej. Tworząc tym samym 150 miejsc godnego życia dla osób starszych i chorych, biednych i samotnych kobiet oraz mężczyzn. Towarzystwo walczy o ludzi najbiedniejszych z biednych.

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy –

– Dom dla bezdomnych mężczyzn w Dębicy

ul. Słoneczna 1

39-200 Dębica, tel. (14) 670 44 71

Nr KRS 0000069581 z dopiskiem „Koło w Dębicy”

www.tpba.debica.net

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Witamy została wyłączona