Warsztaty kulinarne – nowy termin – lipiec !

Towarzystwo Pomocy Brata Alberta Koło w Dębicy  informuje, że w dniu 15 lipca 2020 roku  w godz.  9:00-11:00, 11:00-13:00 oraz 13:00-15:00  w Dębicy  ul.Słoneczna 1  odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach ZMIANY ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ– max. 15 osób wytyczne mówią o 1 osobie na 4 mkw– nowy wzór listy obecności,– obowiązek zakrywania nosa i ust w czasie […]

Czytaj dalej


Warsztaty kulinarne – odwołane !!

WAŻNE !!! Towarzystwo Pomocy Brata Alberta informuje że zaplanowane warsztaty kulinarne 16 marca 2020 – nie odbędą się z powodu kwarantanny związanej z korona wirusem !!! Towarzystwo Pomocy Brata Alberta  Koło w Dębicy informuje, że w dniu  16 marca 2020 r. w godz.  10:00 – 12:00 w Dębicy ul. Słoneczna 1 zaplanowane  warsztaty kulinarne jako […]

Czytaj dalej


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji […]

Czytaj dalej


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu […]

Czytaj dalej


Współpraca z Podkarpackim Bankiem Żywności

Towarzystwo Pomocy Brata Alberta  Koło w Dębicy informuje, że w dniu  24 stycznia 2020 r. w godz.  10:00 – 12:00 w Dębicy ul.Słoneczna 1 odbędą się  WARSZTATY KULINARNE jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019. Oferta kierowana jest do uczestników […]

Czytaj dalej


PODPROGRAM 2018 – EFEKTY

PODPROGRAM 2018 – efekty Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta Koło Dębica z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy Bankiem Żywności w Rzeszowie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie […]

Czytaj dalej


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji […]

Czytaj dalej


Efekty z Programu POPŻ – PODPROGRAM 2017

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO W DĘBICY [nazwa OPL] z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w […]

Czytaj dalej


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą […]

Czytaj dalej