Kontakt

Adres siedziby, kontakt

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy 

 – Schronisko dla 50 bezdomnych kobiet i 80 bezdomnych mężczyzn

ul. Brata Alberta 2

tel.  kom. 503 615 227

– Schronisko dla 35 bezdomnych mężczyzn w Dębicy

ul. Słoneczna 1

tel. kom. 500 186 702

Nr KRS 0000702983 z dopiskiem „Koło w Dębicy”

NIP : 872-24-17-825

REGON : 368709733

Dębica
dębicki
podkarpackie
anna.wojcik@ab.org.pl
2001

Ludzie organizacji

Kierownik schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Słonecznej 1: Magdalena Dymnicka-Bielatowicz
Kierownik domu dla bezdomnych mężczyzn i kobiet przy ul. Brata Alberta 2:

Struktura

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Zarząd Główny