1 procent

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dębica

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta jest katolicką, niezależną organizacją dobroczynną niosącą pomoc bezdomnym mężczyznom, kobietom, samotnym matkom, ofiarom przemocy, dzieciom z rodzin ubogich, więźniom oraz osobom starszym i chorym w duchu Św. Brata Alberta.

Stworzylismy  160 miejsc godnego życia dla osób starszych i chorych, biednych i samotnych kobiet oraz mężczyzn. Towarzystwo walczy o ludzi najbiedniejszych z biednych.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dębica

ul. Św. Brata Alberta

39-200 Dębica

Nr KRS 0000702983 z dopiskiem „Koło Dębica”

www.tpba.debica.net