1 procent

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta jest katolicką, niezależną organizacją dobroczynną niosącą pomoc bezdomnym mężczyznom, kobietom, samotnym matkom, ofiarom przemocy, dzieciom z rodzin ubogich, więźniom oraz osobom starszym i chorym w duchu Św. Brata Alberta.

Całość zebranych środków zostanie przeznaczone na utworzenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Pielęgnacyjnego dla potrzebujących mieszkańców powiatu dębickiego, który powstaje w Dębicy w budynku przy ul. Sandomierskiej. Tworząc tym samym 150 miejsc godnego życia dla osób starszych i chorych, biednych i samotnych kobiet oraz mężczyzn. Towarzystwo walczy o ludzi najbiedniejszych z biednych.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy

ul. Brata Alberta 2

39-200 Dębica, tel. 503 615 227

Nr KRS 0000702983 z dopiskiem „Koło w Dębicy”

www.tpba.debica.net