Strona główna

Towarzystwo Pomocy Brata Alberta

 Koło w Dębicy

informuje, że w dniu

 20 lutego 2020 r. w godz.  10:00 – 12:00

w Dębicy ul. Słoneczna 1 odbędą się

 warsztaty kulinarne

jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy!

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dębica z siedzibą

Ul. Św. Brata Alberta 2

39-200 Dębica

NIP : 872-24-17-825

REGON : 368709733

KRS: 0000702983

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz ubogim , starszym, niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i innym osobom potrzebującym pomocy – w duchu patrona Św. Brata Alberta.

Koło Dębickie działa w ramach Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą we Wrocławiu.

Jest jednym z 60 Kół działających na terenie całej Polski, pomagających bezdomnym i ubogim .

Koło Dębickie jest niezależną, katolicką organizacją pozarządową pożytku publicznego i

Non profi , posiadającą własną osobowość prawną.

Prowadzimy :

  1. Schronisko dla 35 bezdomnych mężczyzn w Dębicy na ul. Słonecznej 1

Tel. 500 186 702

  1. Schronisko dla 80 bezdomnych mężczyzn w Dębicy na ul. Św. Brata Alberta 2

Tel. 503 615 227

  1. Schronisko dla 50 bezdomnych kobiet w Dębicy na ul. Św. Brata Alberta 2

Tel. 503 615 227

Średnio w roku udzielamy pomocy schronienia w swoich placówkach około 200 osobom bezdomnym z województwa Podkarpackiego .

Wszystkie pozyskane środki przeznaczamy na bezpośrednią pomoc podopiecznym naszych schronisk, osobom bezdomnym , starszym, chorym , pozbawionych pomocy ze strony rodzin lub nie mającym rodzin ani dalszej możliwości mieszkania w swoich domach.

Z góry dziękujemy za pomoc.

Nasze konto bankowe: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie , Oddział w Dębicy

Nr: 67 8589 0006 0030 0987 3437 0003

NR KRS : 0000 702983